EKOLOGISEN JA KULTTUURISEN KESTÄVYYDEN
vaatimukset ECEAT Suomen matkakohteille

ECEAT International on sopinut yhteisistä perusvaatimuksista, jotka kaikkien jäsenmaiden majoitusyritysten ja matkakohteiden on täytettävä, jotta ne voivat olla mukana yhteisessä markkinoinnissa.

Laatuvaatimukset painottuvat ekologiseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Tarkoitus ei ole tasapäistää rikasta majoitustarjontaa, vaan taata matkailijoille tietty perustaso. Kulttuurien, lakien ja olosuhteiden erilaisuuden vuoksi jokainen jäsenmaa voi kuitenkin asettaa omille jäsenyrityksilleen myös lisävaatimuksia. ECEAT Suomella on muutamia omia lisäsuosituksia.

Laadunarvioinnissa käytetään apuna majoituskohteen omistajan itsearviointia sekä matkailijoilta saatua palautetta. Myös ECEAT:in edustajan tarkastusvierailut ovat mahdollisia.

Kestävyyden perusvaatimukset toimivat myös pohjana pohjana pian valmistuvalle laatujärjestelmälle. Pääosin internetissä toimiva järjestelmä kannustaa yrittäjiä arvioimaan ja kehittämään majoituskohteensa ja toimintansa kestävyyttä sekä auttaa matkailijoita löytämään omia toiveitaan parhaiten vastaavat kohteet.

MATKAILIJAT
1. ympäristöön liittyvän tiedon tarjoaminen matkailijoille
 • kunkin matkakohteen "ekologinen status" osoitetaan ECEAT:in todistuksella.
 • todistuksen myöntää laadusta vastaava kansallinen järjestö (Suomessa ECEAT Suomi ry), jolta matkailija voi pyytää lisätietoja
 • todistus on määräaikainen – matkailija voi tarkastaa todistuksen voimassaolon
 • matkailijoille tarjotaan tietoa paikallisesta luonnosta, luomuviljelystä ja kulttuurista, mikä lisää ymmärtämystä ja kunnioitusta näitä kohtaan (esim. esitteet, opaskirjat, opastetut retket, luomupalveluluettelot jne.)
 • matkailijoita tiedotetaan siitä, minkälainen toiminta on ekologisesti kestämätöntä (esim. harvinaisten kasvien kerääminen, uhanalaisista lajeista valmistettujen matkamuistojen valmistaminen tai ostaminen; sääntelemätön metsästys ja kalastus)
 • ECEAT:in laatuvaatimusten tulee olla pyynnöstä matkailijoiden nähtävillä

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

 • Matkakohteessa ollaan halukkaita keskustelemaan matkailijoiden kanssa ekologisesta kestävyydestä
MAATALOUS
2. Ympäristöystävällisen maatalouden tukeminen
 • kemiallisia torjunta-aineita ei käytetä puutarhassa, pelloilla eikä kasvihuoneessa (voidaan sallia vain poikkeustapauksissa)
 • väkilannoitteita ei käytetä (eräitä poikkeuksia voidaan sallia siirtymäkaudella luomutuotantoon)
 • matkakohteessa panostetaan eläinten hyvinvointiin, hyvään kohteluun ja luontaiseen käyttäytymiseen
 • ruokapalveluita tarjoavissa yrityksissä käytetään ainakin osaksi luomutuotteita

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

 • tuotannossa ei käytetä geenimanipuloituja tai peitattuja siemeniä
 • ruokapalveluja tarjoavassa matkakohteessa on vähintään kaksi luomutuotetta jokapäiväisessä käytössä (= Portaat luomuun -järjestelmän alin taso)
 • ruokapalveluissa ei käytetä geenimanipuloituja elintarvikkeita
 • itsepalvelumökeissä on oltava nähtävillä alueen luomupalveluluettelo (jos on olemassa)
3. Veden ja energian käyttö säästeliäästi ja tiedostavasti/vastuullisesti
 • matkakohteessa pyritään säästämään vettä ja energiaa sekä käyttämään uusiutuvia energialähteitä (paikallisten olosuhteiden mukaisesti)
 • liinavaatteet vaihdetaan vain asiakkaan pyynnöstä
 • matkakohteessa ei ole vuotavia hanoja ja vesijohtoja
 • matkailijoiden saatavilla on tietoa ympäristöä säästävästä ja vastuullisesta veden, energian ja muiden luonnonvarojen käytöstä (esim. infotaulut, -lehtiset ja neuvonta)

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

 • matkakohteessa käytetään pääosin bioenergiaa (puu, hake, pelletti, maalämpö tms.) tai vihreää sähköä (Ekosähkö-, Hyötytuuli-, Norppa- tms. sopimus tai oma tuotanto)
 • matkakohteessa käytetään pääosin ekologisia pesu- ja puhdistusaineita
4. Ekologinen rakentaminen
 • matkakohteessa halutaan investoida kestävään rakentamis- tai huoltoteknologiaan

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

 • rakennuksia ylläpidetään riittävässä kunnossa eikä niiden anneta anneta rappeutua.
 • rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa pyritään soveltamaan perinteisiä työtapoja ja materiaaleja (kotimainen puu, savi, olki, tiili tms.)
 • uudisrakennukset rakennetaan perinteen ja ympäristön ehdoilla
5. Jätemäärien vähentäminen
 • matkakohteessa noudatetaan kansallisia jätehuoltoon liittyviä lakeja
 • matkailijoille tarjotaan mahdollisuus kiinteän jätteen lajitteluun (paikallisten olosuhteiden mukaan)
 • matkakohteessa noudatetaan kansallisia jätevesien käsittelyyn liittyviä lakeja

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

 • matkakohteessa pyritään vähentämään jätemääriä (esim. kertakäyttötavaroiden ja turhien pakkausten minimointi)
 • biojäte kompostoidaan tai toimitetaan biojätekeräykseen
 • biojäte ja muu hyötyjäte lajitellaan ja hyötyjäte pyritään kierrättämään (lajittelu paikallisten olosuhteiden mukaan)
 • ongelmajätteet toimitetaan keräykseen (pakollinen)
6. Ekologinen liikkuminen
 • julkisia ja ekologisia kuljetusmuotoja tuetaan aktiivisesti (ilmoitustaululla vähintään bussien aikataulut, tiedot lähimmästä polkupyörien vuokrauspisteestä jne.)
 • jos matkakohde tarjoaa retkiä/urheilumahdollisuuksia, nämä ovat ensisijaisesti ekologisia (pyöräily, retkeily, ratsastus, melonta, soutu jne.)

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

 • omalla autolla saapuvat maksavat palveluista normaalin hinnan ja julkisilla kulkuneuvoilla, pyörällä tms. saapuville annetaan jokin tilakohtainen etu (esim. ilmainen aamiainen, alennus majoitushinnasta, ylimääräinen saunavuoro, nouto bussipysäkiltä tms.)
LUONTO
7. Majoituskohteiden omistajat toimivat aktiivisesti paikallisen maiseman, elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi
 • matkakohteessa tarjotaan aktiviteetteja, jotka eivät häiritse luonnonvaraisia lajeja ja niiden normaalia käyttäytymistä (meteli, lähestyminen jne.). Myös matkailijoiden on vältettävä häiritsemästä ympäristöä omalla toiminnallaan.
 • matkakohteessa vältetään paikallisen eläimistön ja kasviston vahingoittumista kestämättömällä kulutuksella (maaperän kuluminen yms.)
 • maatilaa/puutarhaa/leirintäaluetta hoidetaan ympäristöystävällisesti ja paikallista eläimistöä ja kasvistoa kunnioittaen

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

 • luonnonsuojelualueille/arvokkaisiin kohteisiin ei ohjata häiriötä tuottavaa toimintaa
 • lintujen pesimäaikainen häiriö minimoidaan
 • alueella olevia vesistöjä suojellaan suojavyöhykkeiden avulla (rannat, lammet, purot, joet, suot ym.)
KULTTUURI
8. Aktiivinen osallistuminen kulttuuriperinnön säilyttämiseen
 • uudisrakennuksissa ja korjaustöissä kunnioitetaan perinteisiä rakennustekniikoita ja tyyliä

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

 • kulttuurisesti merkittäviä rakennuksia pyritään säilyttämään
 • matkailijoita tiedotetaan paikallisista kulttuurinähtävyyksistä ja –tapahtumista
9. Aktiivinen vaikuttaminen paikalliseen talouteen ja yhteistyöhön
 • matkakohteen omistajat ovat halukkaita käymään ostoksilla paikallisissa kaupoissa ja/tai tekemään yhteistyötä paikallisten tuotteiden tai palveluiden tuottajien kanssa
 • jos matkakohteessa tarjotaan ruokaa, maataloustuotteita, matkamuistoja jne., ne ovat ensisijaisesti paikallisesti tuotettuja

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

 • matkakohteessa pyritään suosimaan paikallista työvoimaa, tuotteita ja alihankkijoita
TULEVAISUUS
10. Ympäristöystävällisyyden lisääminen ja avoimuus ottaa vastaan uusia ajatuksia ja kehityssuuntia
 • ECEAT Suomi ja myös tuleva laatujärjestelmä kannustavat majoituskohdetta parantamaan vähitellen ekologista ja kulttuurista kestävyyttään

  Palaa edelliselle sivulle