Laatuasiaa

ECEAT edistää ympäristövastuullista matkailua. Siksi myös ECEAT:in laatuvaatimukset painottuvat ekologiseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Kaikkien verkostoon kuuluvien majoituskohteiden tulee pyrkiä seuraaviin tavoitteisiin:

  • Ympäristöystävällisen maatalouden tukeminen
  • Vastuullinen veden ja energian käyttö
  • Mahdollisimman vähän jätteitä
  • "Vihreä" rakentamispolitiikka
  • Tiedotus asiakkaille ekologisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä
  • Ympäristöystävällinen liikkuminen ja julkinen liikenne
  • Luonnon ja elinympäristöjen monimuotoisuuden vaaliminen
  • Kulttuuriperinnön vaaliminen
  • Paikallistalouden ja paikallisen yhteistyön tukeminen
  • Pyrkimys kehittyä kaikissa yllä mainituissa tavoitteissa

Kestävyyteen liittyvien laatuvaatimusten lisäksi ECEAT:in jäsenyritysten on täytettävä tietyt turvallisuuteen ja mukavuuteen liittyvät tekniset laatuvaatimukset.

Laadun kehittämisessä ECEAT Suomi tukee verkoston jäseniä tiedottamalla, kouluttamalla ja vierailujen avulla. Jokaisessa matkakohteessa tulee olla nähtävillä ECEAT:in laatutodistus osoituksena yrityksen sitoutumisesta ECEAT:in laatuvaatimuksiin.

Klikkaa tästä lisätietoa ekologisen ja kulttuurisen kestävyyden laatuvaatimuksista 
Klikkaa tästä lisätietoa teknisistä laatuvaatimuksista . Täältä voit tulostaa laatukriteerit pdf-tiedostona, tulostaa ja täyttää ne hakiessasi jäsenyyyttä.

Tutustu myös Sanna Erosen kirjoittamaan ympäristövastuullisille matkailuyrittäjille tarkoitettuun oppaaseen.

  Palaa edelliselle sivulle