Aktuellt ECEAT Finland

Våra centrala verksamhetsformer 2008 är marknadsföring via Internet och annan informationsförmedling samt utveckling av ekologisk och kulturell kvalitet och samarbete med ECEAT International-nätverket. Vi är också intresserade av nya samarbetsformer och projekt.

Projekt med anknytning till hållbar turism

ECEAT Finland rf har ett Miljöfostran för turismen –projekt som Miljöministerie har beviljat 3000 euro i bidrag för. Med projektet strävar man till att befrämja turistnäringens ekologiska och kulturella kvalitet samt öka resenärernas miljömedvetenhet. Tillsammans med ECEAT International såväl som de Nordiska systerorganisationer strävar man till att utveckla ett kvalitetssystem som fungerar via Internet. Genom kvalitetssystemet kan företagsmedlemmarna få tillgång till bättre arbetsredskap för att utvärdera och förbättra hållbar turism. 

Vi deltar även genom ECEAT International i EU-finansierat Natura 2000 and Tourism -projekt. Syftt är att öka medvetenheten om möjligheterna och begränsningarna i anknytning till Natura-områden både bland resenärer och bland reseföretag. Den roll som ECEAT Finland har i projektet har närmast anknytning till kvalitetssystemet och testningen av det. 

Nytt seminarium på gång under våren

ECEAT Finland rf orrnade i oktober 2007 Miljöfostran för turismen – seminarium på Nuorten luontotalo (Ungdomarnas naturhus) i Helsingfors. Läs programmet för seminariet.. 

Under våren 2008 kommer man att ordna ett nytt seminarium kring samma tema. Välkomna med och hitta idéer och diskutera hur du kan resa – och erbjuda reseservice – mera ekologiskt och rejält. Tilläggsuppgifter om evenemanget senare på dessa sidor. 

Internationellt samarbete

ECEAT International kommer att under sommaren 2008 ta bruk en ny internationell databas och förnyade webbsidor, som förstärker det internationella samarbetet och marknadsföringen. Hemsidorna är inriktade till resenärer runt om i Europa och i världen med intresse för natur, ekologiska produkter och hållbar kultur. 

Presentationerna över de finska medlemsföretagen kommer också att kopplas till det nya systemet. 

Mera information kring detta tema och länk till sidorna kommer att dyka upp på dessa sidor senare.

Senast uppdaterad 11.7.2008 KL