Välkommen på en ekologisk resa!
Äkta upplevelser doftar skog och mylla.
Den ekologiska resenären njuter av cykel-, kanot- eller ridturer.
Lär sig ekologisk odling och kompostering.
Deltar i höarbete.
Upplever en bit av den forna tiden hos mor- eller farföräldrar på landsbygden.
Får en glimt av var säd och bröd föds.
ECEAT-nätverket (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) grundades för att främja och utveckla ekologisk turism, ekologisk odling och naturskydd. Vi vill även medverka i bevarandet av naturens mångfald samt stärkandet av lokalkulturer och landsbygdens självständiga levnadsvillkor. Även miljöfostran är viktig för oss.