Kvalitetsfrågor

ECEAT befrämjar miljöansvarig turism. Därför betonar även ECEAT:s kvalitetskrav ekologisk och kulturell hållbarhet. Alla inkvarteringsgårdar som tillhör nätverket bör sträva till följande mål:

  • Stöd till miljövänligt lantbruk
  • Ansvarsfull användning av vatten och energi
  • Minimering av avfallsproduktionen
  • "Grön" byggnadspolitik
  • Information om ekologisk och kulturell hållbarhet tilldelas kunden
  • Strävan att använda miljövänlig privat och offentlig transport
  • Värnande av mångfalden i naturen och miljön
  • Värnande av det lokala kulturarvet
  • Främjande av lokalekonomi och lokalt samarbete
  • Strävan att utvecklas på alla ovannämnda områden

Förutom kvalitetskraven för hållbarhet bör ECEATs medlemsföretag även uppfylla vissa tekniska kvalitetskrav gällande säkerhet och trivsel.

I kvalitetsutvecklingen stöder ECEAT Finland nätverkets medlemmar genom information, rådgivning och besök. Alla gårdar bör ha ett kvalitetsbevis från ECEAT på ett synligt ställe, som bevis på att företaget har förbundit sig att följa ECEAT:s kvalitetskrav.

Klicka här för ytterligare information om kvalitetskrav för ekologisk och kulturell hållbarhet 
Klicka här för ytterligare information om tekniska kvalitetskrav .

  Tillbaka till föregående sida