Bli medlem!

ECEAT Finland rf har tre medlemskategorier: egentliga medlemmar, understödsmedlemmar och associerade medlemmar.

Till det egentliga medlemskapet kan man ansluta sig både som företag och privatperson. Företagsmedlemskapet kan ansökas av ekologiska gårdar och andra ekologiska logi- och turismföretag, som erbjuder ekologiska resemöjligheter i enlighet med de krav som ställst av ECEAT och som betalat anslutnings- och medlemsavgiften. Till de egentliga medlemmarnas förmåner hör internationell och inhemsk marknadsföring som utförs av ECEAT. Föreningsaktiva kan accepteras som privatmedlemmar.

Associerade medlemskapet är öppet för alla som vill främja naturens välmående, ekologisk odling och ekologisk turism samt främja föreningens verksamhet. Associerade medlemmarna får information om föreningens verksamhet och aktiviteter. Dessutom erbjuds ekonomiska förmåner och andra förmåner i samband med ett besök i ECEATS finländska resemål.

Föreningar, organisationer och samfund som vill understöda ekologisk turism kan ansluta sig som understödjande medlemmar.

Välkommen att delta i uppbyggandet av ett ekologist hållbart resenätverk!